1990  Ve spolupráci se Střediskem pro mládež Klíčov vzniklo občanské sdružení SANANIM, první nestátní nezisková organizace zabývající se problematikou závislostí na nealkoholových drogách.

1991  Otevření Terapeutické komunity Němčice, prvního zařízení tohoto typu u nás.

1992  Program sdružení rozšířen o aktivity v oblasti primární prevence.

1993  Otevření Kontaktního centra.

1994  Vznik samostatného projektu Terénních programů, pilotní služby svého druhu v ČR.

1995  Zahájeny první stavební práce v Terapeutické komunitě Karlov.

1996  Zahájena činnost Doléčovacího centra s chráněným bydlením a Denního stacionáře.

1997  Kontaktní centrum zahájilo program ve Vazební věznici Praha Ruzyně.

1998  Zahájen provoz TK Karlov; otevřena Chráněná dílna.

1999  Zahájen provoz Drogového informačního centra; rozšířena kapacita TK Němčice.

2000  Do TK Karlov byly přijaty první klientky s dětmi. Česká spořitelna, a. s., se stala generálním partnerem sdružení. Vznikla první anonymní internetová poradna.

2001  V TK Karlov zahájen samostatný program pro matky s dětmi.

2002  Terénní programy se rozšířily o program pro romské uživatele.

2003  Zahájen provoz Specializovaných ambulantních služeb CADAS a program chráněného bydlení pro matky s dětmi.

2004  Otevřena Poradna pro rodiče; Terénní programy se rozšířily o program pro rusky mluvící cizince, Denní stacionář o program pro matky s dětmi.

2005  Založení sociální firmy SANANIM Charity Services, s. r. o.; otevření Café Therapy; činnost zahájila Pracovní a sociální agentura; vznik služby Promile SMS.

2006  Vznik Centra pro osoby v konfliktu se zákonem (COKUZ); zprovoznění¨Tréninkového pracoviště; sdružení se zapojilo do projektu Homeless World Cup.

2007  Zprovoznění nových služeb v rámci projektu Promile INFO; spuštění webové aplikace Alkotest.

2008  Zahájení projektu Infostánek na letních hudebních festivalech; položeny základy Virtuální kliniky; dokončena první fáze revitalizace areálu TK Karlov.

2009  Zřízení Centra pro práci a stabilizaci uživatelů drog; zahájení Komplexního programu péče o děti závislých matek.

2010  Kontaktní centrum se přestěhovalo do ulice Na Skalce v Praze 5; zahájen projekt Sanitka.

2011  Úspěšně pokračoval projekt Sanitka; konala se dvoudenní odborná konference 20 let terapeutické komunity pro závislé v ČR.

2012  Pro TK Němčice byl zakoupen nový prostor – statek v obci Heřmaň u Písku; v rámci mezinárodního projektu IMPACT otestováno 869 osob na HIV a TBC.

2013  Povodeň řeky Blanice zbrzdila rekonstrukci objektu pro TK Němčice v Heřmani, stěhování komunity odloženo na počátek dalšího roku; Denní stacionář otevřel speciální skupinu pro uživatele marihuany.

2014  Transformace občanského sdružení na zapsaný ústav; přestěhování TK Němčice do Heřmaně; zahájení projektu Internetové léčebné intervence pro uživatele konopných drog.

2015  Zapojení do mezinárodního projektu Nové psychoaktivní látky; otevření Adiktologické ambulance s programem casemanagementu; uspořádání prvních „veřejných debat“.

2016  Otevření Gambling ambulance; uspořádání dvoudenní odborné konference Snižování škod a drogy.

2017  Spuštění programu pro mladistvé v Adiktologické ambulanci; uspořádání konference Specifické skupiny a drogy.

2018  Zahájení projektu Case Management pro osoby duševně nemocné a sociálně vyloučené; uspořádání konference Etika a drogy.

2019  Zefektivnění Asistenčního programu IPS (Individual Placement and Support) a rozšíření služeb o Program pracovní rehabilitace.

2020  Pomoc  při ochraně veřejného zdraví před šířením COVID 19 mezi našimi klienty a dále do obecné
populace. Vydání knihy Sedm plamenů SANANIMu.

2021  Spolupořádání páté European Harm Reduction Conference v Praze.