Pro koho tu jsme?
Kdy mohu využít vaše služby?
Vlivem závislosti jsem přišla o dítě. Mohu se na vás obrátit?
Primárně pro těhotné klientky a rodiče - uživatele návykových látek, případně další osoby, pečující o dítě závislého rodiče, vč. sociálních a zdravotních pracovníků.

Rodiče a jejich děti mohou využít služeb centra v jakékoliv fázi jejich užívání návykových látek. 

Ano, doprovázíme klienty při snaze získat odebrané dítě zpět do vlastní péče.

Centrum pro rodinu

Centrum pro rodinu

Projekt Centra komplexní péče o dítě a rodinu je personálně malý projekt, který vznikl jako doplnění specifických adiktologických služeb a podpora pro klienty, kteří pečují o své děti nebo se snaží své děti získat zpět do své péče.

Cílem této práce je umožnit dětem našich klientů vyrůstat v bezpečné, nejlépe biologické, rodině. Pomoc je zaměřena na ochranu dětí závislých rodičů a zároveň na zvýšení rodičovských kompetencí.

Kde nás najdete

stacionář

Adresa

Praha 7, Šternberkova ul. - vchod Janovského 24, Praha 7

Služby a zařízení