K čemu slouží AA?
Pro koho je určena?
V čem je ambulantní léčba jiná?

Poskytujeme ambulantní služby osobám ohroženým závislostí na drogách, alkoholu i psychofarmakách, a to ambulantní i terénní formou.

Mladistvým i dospělým uživatelům návykových látek. Pracujeme se skupinami uživatelů, kteří trpí také dalším duševním onemocněním, tzv. duální diagnózou.

V průběhu nejsou klienti vytrháváni z osobních, komunitních vazeb, pracovního zapojení, atd.

Ambulance

Ambulance

Ambulance poskytuje prostřednictvím ambulantní i terénní formy komplexní služby osobám ohroženým závislostí na drogách, alkoholu i psychofarmakách, a to i klientům s duální diagnózou či mladistvým. Součástí nabídky je program strukturované ambulantní léčby a program case managementu. Posláním adiktologické ambulance je doprovázet a podpořit klienty v situaci změny.

322 322
počet klientů
6 124 6 124
individuálních terapií
32 32
průměrný věk uživatelů

Kde nás najdete

žitná

Adresa

Žitná 1574/51
110 00 Praha 1

Telefonní kontakt

Mobil
+420 724 521 913

Email

klinika@sananim.cz

Služby a zařízení