K čemu jsou terénní programy?
Komu jsou určeny?
Co v rámci nich děláte?

Poskytujeme výměnu injekčního materiálu, distribuci kondomů a zdravotnického materiálu.

Injekčním uživatelům drog z romských rodin a ze zemí bývalého Sovětského svazu, uživatelům s vícečetnými obtížemi.

Poskytujeme výměnu injekčního materiálu, distribuci kondomů a zdravotnického materiálu, první pomoc či minimální zdravotní ošetření.

Terén 2

Terén 2

TP 2 je programem zaměřeným na zdravotně-sociální terénní práci se specifickými a cizojazyčnými skupinami lidí injekčně užívajících drogy v Praze. Klienty služby jsou velmi často osoby s mnohonásobnými problémy zdravotního i sociálního původu. Projekt se cíleně věnuje klientům z romských rodin, ze zemí bývalého Sovětského svazu a klientům s vícečetnými obtížemi, včetně duálních diagnóz.

298 298
Počet uživatelů
6326 6326
Výkonů
367 367
Case management

Kde nás najdete

 

 

Adresa

Sokolská 26, Praha 2
Pondělí a čtvrtek u sanitky (14:00 - 18:00)
Úterý, středa a pátek v terénu (14:00 - 19:00)

Telefonní kontakt

Mobil
+420 603 209 948

Služby a zařízení