Pro klienty v poslední fázi léčby, kteří úspěšně prošli náročnou několikaměsíční terapií v TK Němčice, vzniklo u bývalého drážního domku bydlení, ve kterém mohou část roku samostatně žít a docházet do zaměstnání. Více v podrobností v článku zde.

Nahlédněte do naší Terapeutické komunity Němčice