Praha má nyní připravený plán, který navrhuje, jak by měly být služby na území Prahy rozmístěny a jakou by měly mít kapacitu. „Během roku 2023 a 2024 by se měla podle tohoto plánu rozšířit síť stávajících služeb,“ řekla Johnová, v jejíž gesci je sociální politika a zdravotnictví v hlavním městě.

 

V červnu by podle plánovaného harmonogramu měli dokument projednávat radní hlavního města a následně v témže měsíci zastupitelé. Pokud jimi bude dokument schválen, začne Praha na podzim hledat spolu se zástupci pražských městských částí a s poskytovateli adiktologických služeb konkrétní lokality a objekty, kde se budou služby nově poskytovat.

 

Stávající kapacita nabízených adiktologických služeb je podle zástupců metropole a poskytovatelů služeb nedostatečná. Platí to zvláště pro péči o stárnoucí osoby potýkající se se závislostí, uvedla Martina Těmínová, ředitelka organizace SANANIM, která KC provozuje v Praze 5.

 

Více podrobností zde.
(zdroj: MEDNEWS.cz)

Praha chce navýšit počet míst, kde se budou nabízet adiktologické služby