24/04/2023 TISKOVÁ ZPRÁVA

E-learningový modul o ChemSexu pro pracovníky a odborníky v oboru závislostí: druhá fáze projektu "Learn Addiction" (Učte se o závislostech)

Ve dnech 20. a 21. dubna 2023 se v Berlíně sešli delegáti šesti organizací ze šesti zemí EU, které se účastní druhé fáze projektu "Learn Addiction".

Během první fáze projektu (listopad 2019 - říjen 2021) byla vytvořena první otevřená a vícejazyčná e-learningová platforma pro odborníky v oblasti závislostí zahrnující čtyři e-learningové moduly:

  1. Prevence, intervence a léčba nelátkových závislostí (46 hodin)
  2. Prevence, intervence a léčba závislostí u mladistvých a mladých dospělých (46 hodin)
  3. Genderová perspektiva v prevenci, intervenci a léčbě závislostí (46 hodin)
  4. Evropské standardy kvality (22 hodin)

Platforma je volně dostupná v sedmi jazycích (angličtina, španělština, slovinština, rumunština, portugalština, čeština a francouzština) na adrese www.learnaddiction.eu.

V brzké době bude možné v ČR absolvovat tyto moduly i s certifikací MPSV vzdělávání sociálních pracovníků.

V této druhé fázi projektu (únor 2022 - leden 2024) vyvíjí šest zúčastněných organizací nový e-learningový modul na téma ChemSex. Téma bylo zvoleno na základě výsledků evropského průzkumu, který partneři projektu provedli v roce 2021 s cílem identifikovat nové vzdělávací potřeby mezi odborníky v oblasti závislostí v EU. Průzkumu se zúčastnilo 727 odborníků z 24 zemí a 48 % z nich požádalo o školení o ChemSexu.

Během setkání v Berlíně delegáti šesti partnerských organizací vyhodnotili zpětnou vazbu od odborníků na závislosti ze šesti zemí EU, kteří v posledních měsících testovali první verzi online kurzu o ChemSexu. Na základě jejich zpětné vazby provedou partneři projektu potřebná vylepšení před konečným zveřejněním nového e-learningového modulu o ChemSexu v prosinci 2023 v sedmi jazycích (angličtina, španělština, slovinština, portugalština, nizozemština, němčina a čeština) na stránce www.learnaddiction.eu.

Tato druhá fáze projektu "Learn Addiction" je iniciativou UNAD (Španělské sítě organizací zabývajících se závislostmi) ve spolupráci s: UTRIP (Slovinsko), DIANOVA (Portugalsko), SANANIM (Česká republika), De Regenboog Groep (Nizozemsko) a DAH Německo). Projekt je spolufinancován programem Erasmus+ Evropské unie.


Poznámka: Projekt "Learn Addiction" je spolufinancován programem Erasmus+ Evropské unie. Za obsah této tiskové zprávy nesou výhradní odpovědnost partneři projektu.

POZNÁMKA PRO REDAKTORY
Další informace o projektu "Learn Addiction" získáte na adrese pesek@sananim.cz
Více informací naleznete na www.learnaddiction.eu a sledujte nás na:
Twitter: @AddictionLearn
Facebook: @LearnAddictionProject

Tisková zpráva | Learn Addiction 2