Podpořte nás prostředniCtvím našeho sociálního podniku Café Therapy

Café Therapy poprvé otevřelo 5. listopadu roku 2005 jako první sociální podnik v ČR typu WISE (work integration social enterprise). V květnu 2018 prošlo částečnou rekonstrukcí interiéru. Přátelskou atmosféru a chutnou paletu jídel doplnil stylový vstupní interiér. Café Therapy je multifunkční prostor, který se dá využít pro různé aktivity a setkávání.

Sananim-face_terap-full_frame-full_frame-Johana_Strizkova-208

Od listopadu 2016 se k restauraci ve Školské přidalo ještě moderní bistro v budově Pedagogické fakulty UK. Bistro je nenahraditelnou součástí projektu Therapy. Nabízí stylové prostředí na univerzitní půdě. Prostor není jen pro studenty, ale právě oni tvoří skvělou atmosféru celého bistra. Od září 2018 provozuje Therapy divadelní kavárnu a herecký klub divadla ABC a nabízí svěží catering pro nejrůznější firemní a společenské akce. Za dobu existence podniku zde prošlo tranzitním zaměstnáním přes 130 klientů SANANIMu, z nichž převážná většina (nad 90 %) nadále standardně funguje v běžném životě. Jedná se o původně obtížně zaměstnatelné lidi, kterým by jinak hrozilo sociální vyloučení – jsou po léčbě závislostí, často po výkonu trestu odnětí svobody. V Café Therapy se v tréninkovém programu učí pracovním návykům, za svou práci zde dostávají obvyklou mzdu a pokračují v komplexním programu resocializace.

web: cafe-therapy.cz