Díky podpoře společnosti Johnson & Johnson byl v roce 2010 zprovozněn speciální portál

eDekontaminace

Najdete tu především: 

 • Kompletní elektronický archiv časopisu Dekontaminace
 • Kompletní elektronický archiv časopisu Intoxi, který vydává slovenský Odysseus a který je určen uživatelům drog a osobám pracujícím v sexbyznysu
 • Plakáty, mapky a schémata vytvořená jak v rámci časopisu Dekontaminace, tak u zahraničních partnerů (Lifeline, Mainline)
 • Podklady pro tvorbu letáků pro klienty, tedy konkrétní texty o drogách, nemocech, bezpečné aplikaci apod.
 • Ilustrační fotografie pro tvorbu letáků
 • Seznamy sítě služeb s kontakty na konkrétní osoby

Projekt navazuje na vydávání časopisu Dekontaminace

Posláním časopisu Dekontaminace je srozumitelně a efektivně předávat preventivní a zdravotnické informace drogově závislým klientům nízkoprahových center. Časopis vychází od roku 1996 a distribuuje se zdarma mimo běžnou distribuční síť -  je dosažitelný pouze uživatelům drog a odborné veřejnosti.

Cílem je snížit rizika spojená s užíváním drog na minimum.

O čem se v Dekontaminaci dočtete

 • o bezpečnějším užívání a sexu
 • o rizicích a účincích nových drog
 • o drogové scéně
 • o různých typech léčebné péče, včetně kontaktů na zdravotnická zařízení, důležité služby apod.
 • o různých tématech souvisejících s užíváním drog (HIV/AIDS, předávkování, první pomoc atd.) 

Dekontaminace je bezplatně k dispozici u terénních pracovníků a v kontaktních centrech.