Příprava a podpora vstupu na trh práce pro bývalé uživatele návykových látek a osoby ohrožené drogovou závislostí v konfliktu se zákonem

Projekt se zaměřuje na rozvoj přípravy na zaměstnání a vyřizování sociálních náležitostí jakožto hlavní faktor završení úspěšného procesu reintegrace bývalých uživatelů drog zpět do společnosti.
Vedle přímé podpory vstupu na volný trh práce půjde o přípravu osob před ukončením léčby, prohloubení počítačových dovedností klientů, kariérní poradenství pro stabilizované osoby a podporované zaměstnávání u spolupracujících zaměstnavatelů.
Pro osoby bezprostředně opouštějící VTOS/VV bude rozvíjeno poskytování služeb sociálně stabilizačních a zajištění zaměstnání, které mají významný podpůrný faktor při minimalizaci návratu k recidivním a drogovému způsobu života. Společně s partnerem projektu Vazební věznicí Praha - Ruzyně budou kontaktováni klienti vhodní pro nabízené služby, formou seminářů se budeme věnovat motivaci a přípravě k nalezení zaměstnání a změně životního stylu.

-----------

Realizace projektu
1. 2. 2010 - 31. 7. 2012

Koordinátorka projektu
Olga Janoušková
janouskova@sananim.cz

-----------

Další informace najdete na samostatném webu projektu, a to ZDE.