Projekt Praha - Vídeň je postaven na úzké spolupráci s rakouským partnerem, sdružením Fix und Fertig/Verein Wiener Sozialprojekte, který má zavedeny metody a postupy práce pro zaměstnávání bývalých, nestabilizovaných i aktivních uživatelů návykových látek, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní. Fix und Fertig již 17 let působí a podniká jako sociální firma, v roce 2009 jako zaměstnavatel poskytl 50 pracovních míst.
Projekt je zaměřen především na výměnu zkušeností se zahraničním partnerem a zprostředkování zkušeností dalším organizacím v ČR, které se zabývají zaměstnáváním ohrožených drogovou závislostí, jakož i dalších osob obtížně uplatnitelných na volném pracovním trhu.

Cíle projektu:

  • inovace a rozšíření služeb zaměřených na motivaci, přípravu a podporu vstupu na trh práce pro cílovou skupinu osob ohrožených závislostmi a především pro osoby nestabilizované a ohrožené návratem k rizikovému chování, pro které v ČR dosud nejsou vhodné organizační, technické ani provozní podmínky, a ani dostatek zkušenost
  • srovnání a zhodnocení přístupů k této cílové skupině v Praze a ve Vídni
  • poskytnutí nových zkušeností širokému spektru organizací, zabývajících se tématy zaměstnávání těžko umístitelných osob na trh práce
  • společně s dalšími organizacemi vypracovat Doporučení pro směrování klientů v průběhu léčby při příprav na návrat do společnosti a vstup na trh práce

Konečným a výstupním cílem bude uspořádání mezinárodní konference zaměřené na problematiku osob ohrožených závislostmi na trh práce se zacílením na organizačně technické zázemí této problematiky v EU.

-----------

Realizace projektu
1. 10. 2010 - 30. 9. 2012

Koordinátorka projektu
Magdalena Opletalová
opletalova@sananim.cz
tel.: 775 671 014

-----------

Další informace najdete na samostatném webu projektu, a to ZDE.