(Re)integrace do života a na trh práce pro osoby se zkušeností drogové závislosti a vězněním

Projekt vycházel a navazoval na úspěšně realizovaný projekt PRÁCE PRO ŽENY PO VĚZENÍ, CZ.2.17/2.1.00/35031 podpořený v 5. Výzvě OPPA. V rámci tohoto ukončeného projektu (12/2014) jsme se zaměřili na vytvoření vhodných metod práce se ženami ve/po vězení. Vzhledem k úspěšnosti a překročení cílů projektu jsme aplikovali metody a zkušenosti i na cílovou skupinu mužů ohrožených drogovou závislostí ve/po vězení, a přispěli jsme tím k (re)integraci na trh práce a do života širšímu spektru cílové skupiny.

Projekt byl zaměřen na aplikaci systematického přístupu péče o cílovou skupinu ohrožené drogovou závislostí ukončující trest odnětí svobody. Projekt zahrnoval cílenou přípravu na návrat na svobodu a byl spojený s přípravou vstupu na trh práce. S tím byla propojena v reálném prostředí přímá podpora při nalezení a udržení zaměstnání a sociální podpora.

Projekt stavěl na úspěšně zavedených postupech práce v oblasti zaměstnávání a sociální stabilizace bývalých uživatelů návykových látek v rámci Pracovní a sociální agentury SANANIM (PSA) a programu Psychosociální podpory a asistence pro uživatele drog v konfliktu se zákonem (COKUZ) při jejich (re)integraci do společnosti. Do projektu byli zapojeni partneři Věznice Světlá nad Sázavou a Vazební věznice Praha Ruzyně vč. dislokované věznice Velké Přílepy.

Problematice zaměstnávání osob s drogovou kariérou se věnujeme soustavně od roku 2005, nicméně skupina osob cílové skupiny v konfliktu se zákonem má nejztíženější podmínky při návratu do běžného života vzhledem k výkonu trestu odnětí svobody (VTOS), záznamu v rejstříku trestů (RT), nemožnosti standardní léčby závislosti ve věznicích, chybějícímu zázemí v reálném prostředí apod.

Nástroje:

  • pracovní a sociální poradenství (ve VTOS a na svobodě)
  • přímá podpora (finanční a materiální podpora ve formě stravenek, úhrady bydlení a kuponu MHD)
  • motivační aktivity a reflexe průběhu zaměstnání, jobkluby
  • párování klientů cílové skupiny se zaměstnavatelem, zaměstnání klientů u realizátora projektu a dalších spolupracujících zaměstnavatelů

Cíle projektu
Základním cílem bylo navázání na ukončený projekt, pokračování v realizaci aktivit pro ženy a přenos zavedených metodik podpory vstupu na trh práce i pro muže ohrožené drogovou závislostí.

Specifické cíle:
1. Příprava na požadavky trhu práce pro cílovou skupinu s diagnózou drogové závislosti před ukončením VTOS, případně do 1 roku po propuštění.
2. Sociální stabilizace bezprostředně po ukončení VTOS v rámci postpenitenciární péče, udržení bezdrogového způsobu života, nalezení a podpora udržení zaměstnání osob CS po VTOS/se záznamem v RT.


Celkem bylo podpořeno 106 osob (60 žen / 46 mužů) v rámci penitenciární a postpenitenciární péče, z toho 41 osob nalezlo zaměstnání (15 osob v rámci podporovaného/chráněného zaměstnání, 26 osob na volném trhu práce).

-----------

Realizace projektu
1. 1. 2015 - 31. 10. 2015

Koordinátorka projektu
Gábina Fritschová
fritschova@sananim.cz

-----------

Níže je ke stažení publikace metodické příručky formou Dobré praxe a 2 sylaby skupinových setkání.

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti