Rozvoj o. s. SANANIM prostřednictvím dalšího vzdělávání jeho pracovníků

Odborné služby SANANIM plní na území Prahy významnou funkci na všech úrovních péče a podpory o osoby ohrožené drogovou závislostí. Kontinuální vzdělávání odborných pracovníků sdružení vnímáme jako jeden ze zásadních faktorů ovlivňujících kvalitu poskytovaných služeb. Prohlubování řídících dovedností managementu a vedoucích pracovníků našich zařízení je pak předpokladem pro stabilní fungování po ekonomické stránce i pro dlouhodobý rozvoj.

Obsahem projektu je vzdělávání pracovníků organizace v manažerských a odborných dovednostech, které zkvalitní fungování organizace jako celku i jeho jednotlivé poskytované odborné služby. Půjde jednak o pořádání interních vzdělávácích akcí plnících základní vzdělávací potřeby organizace, jednak o nákup specifických kurzů a školení, které prohloubí a upevní odbornou kvalifikaci našich pracovníku v přímé práci s cílovou skupinou organizace.

VSTUP PRO ZAMĚSTNANCE

-----------

Realizace projektu
1. 7. 2013 - 31. 12. 2014


Koordinátorka projektu
Olga Hanková
hankova@sananim.cz

-----------

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti