Zefektivnění vstupu na trh práce pro bývalé uživatele návykových látek a cílené zaměření na problematiku zaměstnávání žen

Projekt je zaměřen na zefektivnění/prohloubení přípravy pro úspěšný vstup na trh práce pro bývalé uživatele návykových látek formou skupinových aktivit – job klubu, a následně na podporu při vyhledání / zprostředkování zaměstnání. Částí aktivit se zaměřujeme na podporu žen z cílové skupiny, pro které nejsou zavedeny vhodné metody práce tak, aby využívaly služeb obdobně jako muži a s rovnocennou úspěšností.

Mimo standardní služby z oblasti pracovního a sociálního poradenství se zaměřujeme cíleně na následující aktivity:

podporované a chráněné zaměstnání pro indikované klienty na dobu 6 měsíců se mzdovým příspěvkem spolupracujícímu zaměstnavateli

startovní finanční podpora pro klienty v existenční nouzi (příspěvek na ubytování, MHD, stravenky, po dobu 1 měsíce)

Job kluby – 1x týdně, určené pro klienty, kteří hledají zaměstnání, dále po dobu 1 měsíce po nástupu do práce, a také pro klienty v podporovaném zaměstnání. Cílem job klubů je usnadnění vstupu na trh práce, předávání zkušeností, vzájemná podpora, jak do práce se záznamem v RT, jak ne/hovořit o své minulosti.

specifické job kluby/skupiny pro ženy – zaměřené na řešení problémů se kterými se ženy potýkají častěji (sebepřijetí, moje minulost, děti, další osobní a intimní témata). Tato tematika bude v indikovaných případech řešena též individuálně.

outplacement a kariérní poradenství pro klienty před ukončením podporovaného zaměstnání a vhodné pro další klienty, kteří pracují, ale uvažují o změně v profesním životě

cílená podpora pro osoby vracející se z VTOS ve spolupráci s Centrem pro osoby v konfliktu se zákonem o. s. SANANIM

Poskytované služby jsou určeny:

  • bývalým uživatelům návykových látek,
  • klientům po léčbě, klientům v poslední fázi léčby, kteří se připravují na návrat do Prahy a hledají pracovní uplatnění,
  • matkám s dětmi po léčbě,
  • stabilizovaným klientům v substitučním programu,
  • klientům s trvalým či přechodným bydlištěm na území hl. m. Prahy,
  • motivovaným klientům.

-----------

Realizace projektu
1. 7. 2012 - 30. 6. 2014

Koordinátorka projektu
Olga Janoušková
janouskova@sananim.cz

-----------

Aktuální informace najdete na samostatném webu projektu, a to ZDE.