POSLÁNÍ

Drogové informační centrum slouží laické i odborné veřejnosti jako jeden ze zdrojů kvalitních a objektivních informací z oblasti drogové problematiky.

Hlavní náplní práce Drogového informačního centra jsou aktivity směřující k dostupnosti specifických informací, správa a distribuce informací jak pro ohroženou populaci a odbornou veřejnost, tak i pro laiky.

Vytvářením sítě a podporou komunikace projekt také přispívá ke zkvalitnění spolupráce a k zpřístupnění „zájmové" informace co nejširšímu spektru klientely.

CÍLE

Informovat

  • Získat relevantní informace
  • Zpracovat je
  • Zveřejnit je v ucelené a objektivní podobě

Podporovat

  • Koordinovat výzkumy vzhledem k jejich výstupům
  • Spolupracovat na interpretaci výsledků výzkumů
  • Medializovat výsledky výzkumů

Vysvětlovat

  • Zajímat se o názory široké veřejnosti
  • Účastnit se debat na téma drog a drogových závislostí
  • Působit preventivně zejména tam, kde je potřeba

Služby a zařízení