Služba se zaměřením na aktivní vyhledávání osob injekčně užívajících drogy v Praze, s cílem zmírnit zdravotní a sociální poškození, ale i některé negativní projevy jejich chování a zvýšení jejich motivace ke změně životního stylu.

Hlavní činnosti

 • Kontaktní práce
 • Harm Reduction
 • Výměnný program injekčních stříkaček
 • Distribuce kondomů a zdravotnického materiálu
 • Základní zdravotní ošetření
 • Testy na infekční nemoci
 • Motivační trénink
 • Předléčebné poradenství
 • Zprostředkování všech typů ambulantní i rezidenční léčby, včetně detoxifikace
 • Krizová intervence
 • Osobní asistence
 • Sociální a trestněprávní poradenství
 • Nízkoprahový pracovně-vzdělávací program
 • Informační servis, distribuce informačních materiálů

Všechny služby terénních programů jsou poskytovány bezplatně.

Služby a zařízení