Cílové skupiny

  • Rodiče - uživatelé návykových látek
  • Těhotné ženy a matky uživatelky drog
  • Pěstouni a další osoby pečující o dítě uživatele drog
  • Pracovníci orgánů sociálně právní ochrany, kojeneckých ústavů, dětských center, porodnic aj.
  • Organizace zodpovědné za doprovázení a vzdělávání pěstounů a osob v náhradní rodinné péči

Služby a zařízení