Pro klienty - uživatele

 • Řešení drogové problematiky: poradenství, motivační práce, léčba, krizová intervence a řešení dalších s tím specifických potíží
 • Informace o vlivu užívání drog v těhotenství
 • Zprostředkování komplexní zdravotní péče pro těhotnou ženu, matku i dítě
 • Podporu rodičovství, péče o děti a rozvíjení rodičovských kompetencí
 • Psychologickou, pedagogickou a další potřebnou pomoc pro děti, případně její zprostředkování
 • Provázení při snaze získat odebrané dítě zpět do vlastní péče
 • Sociální a právní servis a poradenství v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, včetně poradenství v oblasti finančních otázek rodiny
 • Pomoc a asistenci při jednání s institucemi a úřady (soudy, OSPOD, porodnice, kojenecké ústavy)
 • Napojování na zdroje dalších služeb (např. pracovní agenturu) a na nedrogovou síť (mateřská centra)
 • Pomoc při kontaktu s pěstounskou rodinou, sociálními pracovníky, OSPOD a dalšími organizacemi v souvislosti s dítětem

Pro odbornou veřejnost

 • Odborné a metodické poradenství a pomoc v práci s klienty zneužívajícími drogy
 • Konzultace formou telefonickou, mailovou i osobní v konkrétních případech
 • Informace a pomoc v práci s klientem užívajícím návykové látky
 • Odborné materiály a zdroje v oblasti závislostí

Pro oblast náhradní rodinné péče

 • Poskytnutí jednorázové i dlouhodobé pomoci v oblasti orientace při kontaktu s biologickou matkou - uživatelkou
 • Poradenství a vzdělávání doprovázejícím organizacím v přípravě náhradních rodičů na péči o dítě z rodiny uživatelů
 • Informace a podporu v péči o dítě rodičů - uživatelů drog
 • Součinnost v obnovení kontaktů biologické matky s dítětem v pěstounské rodině

Služby a zařízení