Ceny služeb

Ambulantní služby následné péče jsou poskytovány bezplatně

Klient ubytovaný na chráněném bydlení hradí částku 170,- Kč + 10,- Kč za každé ubytované dítě na lůžko za den.
Klient ubytovaný na chráněném bytě hradí částku 220,- Kč + 20,- Kč za každé ubytované dítě na lůžko za den.

Služby a zařízení