POSLÁNÍ

Hlavním posláním COKUZ je realizace preventivního a léčebného programu pro uživatele drog v konfliktu se zákonem prostřednictvím podpůrných, poradenských, terapeutických a svépomocných aktivit s cílem motivovat klienty ke změně životního stylu (prevence drogové a trestní recidivy, prevence šíření infekčních onemocnění) a také zprostředkovat kontakt s poskytovanými sociálními a zdravotními službami následné péče po propuštění z věznic.

CÍLE

Cílem je motivovat klienta ke změně životního stylu, podpořit ho a pomoci mu tuto změnu udržet, či ho navázat na takové služby, které podpoří jeho stabilizaci.

Dílčí cíle

  • Navázat ve vězení kontakt se skrytou populací uživatelů drog, která neměla doposud zkušenost s drogovou službou
  • Podpořit klienta během pobytu ve věznici, posílit zdravou motivaci a pomoci mu v období bez drog k nastartování procesu změn směrem k abstinenci
  • Pomoci klientovi zvládnout obtížnou fázi přechodu z prostředí věznice zpět do života a zátěžové situace vyplývající z této změny
  • Pomoci klientovi po propuštění se zprostředkováním sociálních a zdravotních služeb, podpořit jeho sociální kompetence, a tak zároveň zvýšit jeho šance při uplatnění na trhu práce
  • Pomoci klientovi se zprostředkováním ambulantní či pobytové léčby, popř. doléčovacího programu
  • Pomoci klientovi při získání náhledu v kontextu užívání drog a trestné činnosti, v sebepojetí, vztazích, sociální integraci a životním stylu
  • Podporovat klienty v individuálním vývoji a zvládnutí aktuálních životních obtíží
  • Konečným cílem je sociální a hmotná stabilizace klienta

Služby a zařízení