Cílová skupina

  • Experimentátoři, problémoví uživatelé a lidé závislí na alkoholových a nealkoholových drogách (vč. nelátkových závislostí), kteří se v kontextu užívání drog dostali do konfliktu se zákonem (klienti ve všech fázích trestního řízení, tj. obvinění, stíhaní na svobodě i vazebně, podmíněně i nepodmíněně odsouzení, s uloženým alternativním trestem, přiměřenou povinností PMS, soudně nařízenou léčbou)
  • Muži a ženy od 15 let věku

S rodinnými příslušníky a blízkými osobami pracujeme pouze v rámci případové práce našich klientů.

Důvody pro nepřijetí klienta

  • Somatické či psychiatrické onemocnění, které ze své podstaty znemožňuje účast v programu COKUZ
  • Jazyková či jiná komunikační bariéra
  • Pracovník není schopen s klientem navázat bezpečný a profesionální vztah na základě společné minulé zkušenosti (např. agrese, osobní vztah atd.)

Služby a zařízení