Program Gambling ambulance zahrnuje souhrn diagnostických, psychoterapeutických a rehabilitačních postupů, metod a technik, které se používají s ohledem na aktuální stav, potřeby a přání klienta. Výhodou této služby je schopnost poskytnout či zajistit široké spektrum služeb dle potřeb klienta. Ambulantní léčba nevytrhává klienta ze zažitého denního prostředí a umožňuje s podporou zažívat uskutečňované změny přímo v přirozených vztazích a okolí, což zpětně ovlivňuje průběh léčby. Práci s rodinným a blízkým okolím našich klientů vnímáme jako důležitý aspekt procesu úzdravy.

Nabízené služby

 • Ambulantní léčba a následná péče (doléčování)
 • Individuální poradenství, koučink a terapie
 • Diagnostika a nalezení vzorce rizikového chování v souvislosti s hráčstvím
 • Individuální nastavení léčebného plánu
 • Podpůrná skupina pro abstinující hráče (tematicky orientovaná zahrnující prevenci relapsu - zamezení návratu k aktivnímu hraní)
 • Následná skupina pro abstinující hráče
 • Dluhové a všeobecné právní poradenství
 • Sociální a pracovní poradenství
 • Zprostředkování služeb jiných odborných zařízení
 • Krizová intervence
 • Poradenské a terapeutické služby rodičům a ostatním blízkým osobám

Nabízené komplexní služby pro cílovou skupinu rozdělujeme do dvou podprogramů:

 • Léčba, následná péče, zahrnující odborné terapeutické intervence, skupinové poradenství a terapie
 • Sociální a pracovní poradenství, všeobecné právní poradenství zaměřené na řešení dluhové problematiky (kontaktování věřitelů, řešení exekucí, předluženosti, insolvence)

Veškeré služby jsou poskytovány zdarma a diskrétně.

Služby a zařízení