Gambling ambulance nabízí své služby osobám ohroženým rizikovým hraním a sázením nebo osobám s již rozvinutým problémem patologického hráčství, které jsou alespoň v minimálním rozsahu otevřené změně v jejich dosavadním životě a spolupráci.

Doporučenou součástí při řešení problematiky hazardního hraní a sázení jsou osoby blízké (partneři / partnerky, rodiče apod.), které jsou jakýmkoli způsobem problémem zasaženi.

Dále je ambulance určena i pro abstinující (v současnosti nehrající / nesázející) osoby, kterým formou podporujících aktivit pomáháme v udržení dosažených změn životního stylu.

Dolní věková hranice našich klientů je 15 let, horní hranice není určena. U mladistvých klientů je uzavírán kontrakt jak s klientem, tak s rodičem (zákonným zástupcem).

Naši klienti

  • Muži a ženy od 15 let ohrožení rizikovým hraním a aktivní hráči / hráčky (sázky, on-line hry, loterie, výherní hrací přístroje, karetní hry aj.)
  • Osoby s kombinovanou závislostí, tedy v kombinaci s alkoholem nebo jinými návykovými látkami
  • Bývalí hráči (po léčbě i samovolně abstinující od hraní a sázení)
  • Osoby blízké - rodiče, partneři, děti patologických hráčů

Služby a zařízení