POSLÁNÍ

Hlavním posláním Gambling ambulance je poskytování dlouhodobě udržitelných profesionálních a odborných služeb pro hazardní hráče a jejich blízké. Gambling ambulance reflektuje potřeby klientů, odborné veřejnosti a společnosti se zaměřením na území hl. města Prahy.

Usilujeme prostřednictvím krátkodobého, střednědobého nebo dlouhodobého léčebně podpůrného programu pro hráče o minimalizaci negativních dopadů rizikového chování na život klientů - hráčů, jejich rodiny a ostatní blízké osoby s cílem zvýšit kvalitu jejich života, provést je náročným životním obdobím a pomoci jim redukovat problémy spojené s hazardním hraním.

CÍLE

Klíčovým cílem je poskytovat klientům komplexní léčebné ambulantní služby v potřebné intenzitě a kvalitě vedoucí k trvalé změně životního stylu.

 • Podpora klienta k získání náhledu a udržení kontroly nad hazardním hraním a sázením
 • Podpora k nalezení nového životního stylu, provázení změnou a její udržení
 • Směrování k abstinenci, či podpora v udržení abstinence 
 • Posílení a udržení motivace k vlastní úzdravě
 • Psychická a sociální stabilizace
 • Pomoc klientovi obstát v podmínkách běžného života, podpora jeho samostatnosti a sebedůvěry
 • Snižování dopadů hazardního hraní a sázení formou pomoci v řešení dluhů a dalších právních následků spojených s hráčstvím 
 • Poskytnutí pomoci při řešení sociálních a právních problémů
 • Pomoc s vytvořením náhledu na vztahové problémy a jejich řešení
 • Prostřednictvím spolupráce s blízkými osobami podpoření změny rodinného klimatu a tím i pozitivní změny v léčebném procesu 
 • Podpora blízkých osob v soužití s hráčem
 • Zvýšení povědomí o hazardním hraní u široké veřejnosti

Služby a zařízení