Základním prostředkem léčby je samotný život v terapeutické komunitě, který nabízí bezpečí, otevřenou komunikaci mezi klienty a personálem, spoluúčast klientů na rozhodovacích procesech a společenství, které přirozeně vede ke změně škodlivých vzorců chování.

Dalšími prostředky léčby jsou:

 • Skupinová psychoterapie
 • Pracovní terapie
 • Režim
 • Arteterapie
 • Relaxace
 • Individuální poradenství a případová práce
 • Rodinné poradenství
 • Trénink odpovědnosti a sociálních dovedností
 • Zátěžové programy
 • Sociální práce
 • Prevence relapsu
 • Vzdělávání
 • Psychiatrická péče
 • Sport
 • Volnočasové aktivity

Doba léčby je 10 až 15 měsíců. Je rozdělena do čtyř fází, které respektují klientův růst a míru jeho vlastní změny. Kapacita TK Němčice je 20 klientů.

Terapeutická komunita Němčice poskytuje léčbu také jako alternativu trestu.

Služby a zařízení