Terapeutická komunita Němčice je určena obyvatelům České republiky - mužům a ženám - od 23 let, se závislostí na drogách. (Mladší klienty referujeme do TK Karlov v rámci systému péče SANANIM)

Indikační kritéria

  • Dlouhodobá závislost na nelegálních drogách či alkoholu
  • Dobrovolnost nástupu a ochota podstoupit dlouhodobou léčbu
  • Nepřítomnost akutního duševního nebo tělesného onemocnění v míře vyžadující hospitalizaci ve specializovaném zařízení
  • Duševní a jazykové schopnosti umožňují zapojení klienta do terapeutického procesu
  • Minimálně ústavní detoxifikace před nástupem do TK

Zařízení dále také pracuje s rodiči a příbuznými klientů.

Služby a zařízení