POSLÁNÍ

Terapeutická komunita Němčice zajišťuje dlouhodobou pobytovou léčbu a sociální rehabilitaci občanům České republiky, kteří nejsou schopni vlastními silami zvládnout závažné důsledky dlouhodobé kariéry užívání drog.

Hlavním posláním TK Němčice je uzdravovat lidi ze závislosti, a to zejména prostřednictvím osobního růstu, přijímáním osobní odpovědnosti a cestou změny životního stylu.

CÍLE

Hlavním cílem TK Němčice je pomoci klientům připravit se k plnohodnotnému a uspokojivému zapojení se do běžného života ve společnosti a podle individuálních potřeb dosáhnout zlepšení stavu v oblasti tělesné, duševní a sociální.

Dílčí cíle spočívají v pomoci klientům:

  • Dosáhnout dlouhodobé abstinence od nelegálních drog a alkoholu
  • Budovat odolnost vůči relapsu
  • Přijímat odpovědnost za sebe, svá rozhodnutí a za druhé
  • Zlepšovat sociální a komunikační dovednosti
  • Osvojit si pracovní návyky a dovednosti
  • Zlepšovat péči o své tělesné a duševní zdraví a kondici
  • Lépe porozumět sám sobě a vztahům s ostatními
  • Vyrovnat se s vlastní minulostí
  • Realisticky plánovat vlastní budoucnost
  • Řešit právní a sociální problémy

Služby a zařízení