Pro koho tu jsme

Primární cílovou skupinou jsou rodiny a další blízcí osob ohrožených závislostí (drogy, alkohol, hazardní hry, internet, sociální sítě,..). Není přitom důležité, zda je experimentující nebo závislá osoba ke spolupráci ochotná.

  • Rodiče, partneři, příbuzní a jiné blízké osoby, které ve své rodině či okolí cítí jakýkoli problém související s užíváním nebo závislostí
  • Celé rodiny, včetně osoby ohrožené závislostí, a to v případě, kdy je indikována rodinná terapie
  • Manželské nebo partnerské dvojice, včetně osoby ohrožené závislostí, a to v případě, kdy je indikována partnerská terapie

Služby a zařízení