Informace o sociální službě dle zákona 108/2006 Sb.

Poskytovatel
SANANIM z.ú., Ovčí hájek 2549/64a, Stodůlky, 158 00 Praha 13

IČO
00496090

Adresa zařízení
Školská 1267/30, 110 00 Praha 1

Vedoucí zařízení
Mgr. Štěpánka Čtrnáctá

Věkové kategorie

 • Dospělí (27 – 64 let)
 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Dorost (16 – 18 let)
 • Starší děti (10 – 15 let)

Doplňující informace k věkovým kategorii
Starší 10 let

Cílová skupina

 • Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • Rodiny s dítětem / dětmi

Forma poskytování služeb
Ambulantní

 • Časový rozsah
  Pondělí: 9:00 - 19:00 (pouze klienti objednaní)
  Úterý: 9:00 - 17:00 (pouze klienti objednaní)
  Středa: 9:00 - 17:00 (pouze klienti objednaní)
  Čtvrtek: 9:00 - 17:00 (pouze klienti objednaní)
  Pátek: 9:00 - 15:00 (pouze klienti objednaní)
 • Maximální kapacita
  Počet intervencí (30 min. / jednání): 2
  Uvedený počet je maximální okamžitá kapacita služby.

Forma poskytování služeb
Terénní

 • Časový rozsah
  Pondělí: 9:00 - 19:00 (dle potřeb klienta)
  Úterý: 9:00 - 17:00 (dle potřeb klienta)
  Středa: 9:00 - 17:00 (dle potřeb klienta)
  Čtvrtek: 9:00 - 17:00 (dle potřeb klienta)
  Pátek: 9:00 - 15:00 (dle potřeb klienta)
 • Maximální kapacita
  Počet intervencí (30 min. / jednání): 1
  Uvedený počet je maximální okamžitá kapacita služby.

Kontakt
Adresa: Školská 1267/30, Nové Město, 110 00 Praha 1
Pevná linka: +420 284 824 234
Email: ~hqsT34WHlnxR.~eT-M

Služby a zařízení