Co nabízíme

 • Jednorázové i dlouhodobější poradenské služby
 • Podpůrnou psychoterapii
 • Rodinnou a párovou terapie a poradenství
 • Skupinovou psychoterapie rodičů
 • Skupinovou psychoterapii partnerů závislých
 • Systematická individuální psychoterapie
 • Krizovou intervenci
 • Sociální práci, event. sociální asistenci
 • Působení v přirozeném prostředí klienta
 • Zprostředkování trestně právního poradenství
 • Zprostředkování pracovního poradenství
 • Zprostředkování informací o léčebných modalitách a dalších formách pomoci
 • Pro odborníky zajišťujeme odborné konzultace a stáže, pro širokou veřejnost zajišťujeme odborné konzultace
 • poradit se můžete i na online platformě www.drogovaporadna.cz

Veškeré služby jsou poskytovány zdarma.

Služby a zařízení