Co nabízíme

Jednorázové i dlouhodobější poradenské služby

 • Podpůrnou psychoterapii
 • Rodinnou a párovou terapie a poradenství
 • Skupinovou psychoterapie rodičů
 • Skupinovou psychoterapii partnerů závislých
 • Systematická individuální psychoterapie
 • Krizovou intervenci
 • Sociální práci, event. sociální asistenci
 • Působení v přirozeném prostředí klienta
 • Zprostředkování trestně právního poradenství
 • Zprostředkování pracovního poradenství
 • Zprostředkování informací o léčebných modalitách a dalších formách pomoci
 • Pro odborníky zajišťujeme odborné konzultace a stáže, pro širokou veřejnost zajišťujeme odborné konzultace

VEŠKERÉ SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY ZDARMA.

 

Cíle

 • Poskytovat poradenské a terapeutické služby rodinám a blízkým osob ohrožených závislostí
 • Podpořit rodinu během náročného životního období
 • Pomoci všem zúčastněným pochopit spojitost mezi užíváním nebo závislostí člena rodiny a rodinnými problémy a vztahy. V rámci možností každé rodiny pomoci najít odvahu k potřebným změnám
 • Podpořit členy rodiny a blízké v jejich individuálním vývoji i při zvládání aktuálních životních obtíží (včetně praktických, např. právních, sociálních) vyplývajících z kontaktu se závislou osobou blízkou, pomoci sám sebe ochránit
 • Zvyšovat informovanost odborné i laické veřejnosti o závislostech obecně

Služby a zařízení