Programy Denního stacionáře zahrnují souhrn diagnostických, psychoterapeutických a rehabilitačních postupů, metod a technik, které se používají s ohledem na aktuální stav, potřeby a přání klienta:

Denní stacionární program 

 • Intenzivní ambulantní léčba skupinovou formou, s každodenní docházkou v pracovní dny od 9:00 do 16:00 pro maximálně 10 osob v délce 4 měsíců (intenzivní individuální a skupinová psychoterapie, kontroly abstinence, nácvik denního režimu, změna životního stylu)
 • Otevřenou motivační ambulantní skupinu (podpora, stabilizace, motivace ke změně, k léčbě), 2 x týdně: úterý a čtvrtek, vždy od 10:30, od 15.března ve středu od 17:00-18:30
  • Motivační skupiny odpadají 1x měsíčně (vždy úterý) v tyto termíny: 28.3., 18.4., 23.5., 20.6.
  • Čtvrteční večerní motivační skupinu přesouváme na středu. Poslední ve čtvrtek večer se bude konat 9.března, od 15.března bude už napořád večerní motivační skupina ve středu. Čas zůstává stejný 17:00-18:30. 
 • Individuální psychoterapii, poradenství, konzultace - docházka dle dohody a potřeb klienta
 • Program pro klientky - matky, jejich děti a těhotné uživatelky
 • Konzultace pro rodiče, partnery a blízké klientů
 • Večerní stacionář – pro zaměstnané nebo studující klienty na 2 - 3 hodiny 2 x týdně v podvečer
 • Sociální poradenství
 • Následná péče pro klienty Denního stacionáře

Programy DST umožňují předejít hospitalizaci klienta, vyhnout se jeho dlouhodobé izolaci od prostředí, do kterého se ještě může zařadit, a toto prostředí navíc aktivně a pozitivně ovlivňovat.

Umožňují reagovat na aktuální problémy a situace v okolí klienta a řešit je, což značně podporuje dynamický průběh psychoterapeutického procesu.

Projekt je určen zhruba 200 osobám ročně, kapacita denní skupiny je 10 osob.

Služby a zařízení