Profesní poradenství

 • Profesní diagnostika a poradenství při výběru vhodné pracovní pozice
 • Zhodnocení současné situace na pracovním trhu
 • Výběr vhodného postupu oslovení potenciálních zaměstnavatelů a precizní příprava použitých dokumentů
 • Příprava na osobní jednání u zaměstnavatele
 • Podpora v aklimatizaci po nástupu do zaměstnání

Poradenství a asistence při zajištění bydlení

 • Zhodnocení současné volné ubytovací kapacity ve vybrané lokalitě
 • Analýza finanční dostupnosti a udržitelnosti vybraného bydlení, popř. ověření možnosti využití dávek sociální podpory
 • Výběr vhodných ubytovacích kapacit, příprava a asistence v jednání

Poradenství a asistence při vyřizování dávek sociální podpory

Poradenství při řešení dluhové problematiky

 • Mapování dluhové situace
 • Ověření dostupných řešení
 • Asistence při jednání s věřiteli
 • Příprava na proces oddlužení
 • Vzdělávání finanční gramotnosti

Program pracovní rehabilitace

 • Profesní diagnostika a tvorba rehabilitačního plánu a cílů
 • Vedení skupinových a individuálních rehabilitačních aktivit
 • Průběžné hodnocení rehabilitačního procesu
 • Zvyšování pracovní zátěže a testování pracovní kondice
 • Příprava na tranzit do následného programu tréninkového zaměstnání nebo chráněného pracovního místa

Zprostředkování tréninkového zaměstnání nebo chráněného pracovního místa

 • Profesní diagnostika
 • Zhodnocení současných dostupných kapacit chráněných nebo tréninkových pracovních míst
 • Výběr vhodných pracovních pozic a ověření dostupnosti
 • Podpora a asistence při oslovení poskytovatele pracovního místa
 • Podpora po tranzitu do nového pracovního místa

Veškeré služby PSA jsou poskytovány bezplatně

Služby a zařízení