Informace o sociální službě dle zákona 108/2006 Sb.

Poskytovatel
SANANIM z.ú., Ovčí hájek 2549/64a, Stodůlky, 15800 Praha 13

IČO
00496090

Vedoucí zařízení
Mgr. Luděk Kalousek

Adresa zařízení
Školská 1267/30, 11000 Praha 1

Věková kategorie klientů
Dorost (16 – 18 let)
Mladí dospělí (19 – 26 let)
Dospělí (27 – 64 let)

Cílová skupina

  • Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách,
  • Osoby v léčebném adiktologickém nebo doléčovacím programu s absencí základních pracovních návyků a osoby po dlouhodobé hospitalizaci s tím spojenou
  • Osoby s chronickým duševním onemocněním
  • Uživatelé návykových látek trpící vyjma syndromu závislostti další přidruženou psychiatrickou diagnózou
  • Pachatelé trestné činnosti
  • Osoby s adiktologickou historií, kteří se v kontextu užívání návykové látky dostali do konfliktu se zákonem

FORMY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB: AMBULANTNÍ

ČASOVÝ ROZSAH
Pondělí: 9:00 - 17:00
Úterý: 9:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 17:00
Čtvrtek: 9:00 - 17:00
Pátek: 9:00 - 17:00

MAXIMÁLNÍ KAPACITA
Počet klientů: 4
Uvedený počet je maximální okamžitá kapacita služby.
Roční kapacita na adrese Žitná 51, Praha 1 je 30 klientů, na adrese Školská 30, Praha 1 je roční kapacita 10 klientů.

KONTAKTY
Školská 1267/30, 11000 Praha 1
E-mail: agentura@sananim.cz
Telefon: 606 240 047

Služby a zařízení