CÍLOVÁ SKUPINA

  • Bývalí uživatelé návykových látek, včetně matek s dětmi
  • Stabilizovaní klienti v substitučním programu

Podmínkou je motivace klienta ke změně a trvalé či přechodné bydliště na území hl. m. Prahy a v blízkém okolí.

Služby a zařízení