POSLÁNÍ

Posláním Pracovní a sociální agentury je poskytovat osobám po léčbě ze závislosti, případně osobám stabilizovaným v substitučních programech, podporu při hledání zaměstnání a řešení souvisejících sociálních otázek.

CÍLE

Klíčovým cílem PSA je pracovní a sociální integrace bývalých uživatelů návykových látek prostřednictvím získání a udržení řádného zaměstnání a stabilizace sociální situace.

Další cíle

  • Vytvoření sítě spolupracujících zaměstnavatelů a institucí s cílem propojit a zkvalitnit vzájemnou spolupráci
  • Doplnění stávajících služeb s důrazem na pracovní a sociální integraci bývalých uživatelů návykových látek
  • Modelace nového typu služby s následným využitím při práci se sociálně znevýhodněnými skupinami obyvatel
  • Vypracování návrhů legislativních změn usnadňující pracovní a sociální integraci
  • Rozšíření a zkvalitnění stávajících služeb následné péče zaměřených právě na pracovní a sociální integraci bývalých uživatelů návykových látek

Služby a zařízení