Adiktologická ambulance SANANIM je držitelem Certifikátu odborné způsobilosti pro poskytování služeb ambulantní léčby vydaného Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Adiktologická ambulance je registrovanou zdravotní a sociální službou. Je specializovaným zdravotnickým zařízením, které poskytuje služby na základě zákonů 372/2011 Sb. a 379/2005 Sb. Zdravotní registraci má na obory adiktologie, psychologie a psychiatrie. Sociální službu poskytuje dle zákona 108/2006 a má registrovanou službu následné péče a odborné sociální poradenství.

Projekt Adiktologické ambulance je realizován za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy, Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Úřadu městské části Prahy 1, Úřadu městské části Prahy 8 a Úřadu městské části Prahy 10 a všech zdravotních pojišťoven.

Informace o sociální službě dle zákona 108/2006 Sb.

Adiktologická ambulance (program strukturované ambulantní léčby) – služba následné péče

Poskytovatel
SANANIM z.ú., Ovčí hájek 2549/64a, Stodůlky, 158 00 Praha 13

IČO
00496090

Vedoucí zařízení
Bc. Tomáš Vejrych

Adresa zařízení
Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1

Věkové kategorie

 • Starší děti (11 – 15 let)
 • Dorost (16 – 18 let)
 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • Mladší senioři (65 – 80 let)
 • Starší senioři (nad 80 let)

Doplňující informace k věkovým kategoriím
Starší 13 let, od 13 do 15 let pouze se závažnou adiktologickou poruchou

Cílová skupina klientů
Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

Forma poskytování služeb
Ambulantní

Časový rozsah

 • Pondělí: 12:00 - 20:00
 • Úterý: 9:00 - 17:00
 • Středa: 9:00 - 17:00
 • Čtvrtek: 9:00 - 17:00
 • Pátek: 9:00 - 15:00

Maximální kapacita
Počet klientů: 3
Uvedený počet je maximální okamžitá kapacita služby. Při skupinové práci je maximální okamžitá kapacita 13 klientů.

Kontakt
Adresa: Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1
Mobil: +420 724 521 913
Email: klinika@sananim.cz

 

Case management v adiktologické ambulanci

Poskytovatel
SANANIM z.ú., Ovčí hájek 2549/64a, Stodůlky, 158 00 Praha 5

IČO
00496090

Adresa zařízení
Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1

Vedoucí zařízení
Bc. Tomáš Vejrych

Věková kategorie

 • Dorost (16 – 18 let)
 • Starší senioři (nad 80 let)
 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • Mladší senioři (65 – 80 let)

Doplňující informace k věkové kategorii
Starší 15 let

Cílová skupina
Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

Forma poskytování služeb
Ambulantní

 • Časový rozsah
  Pondělí: 12:00 - 20:00
  Úterý: 9:00 - 13:00
  Středa: 9:00 - 17:00
 • Maximální kapacita
  Počet intervencí (30 min. jednání): 3
  Uvedený počet je maximální okamžitá kapacita služby.

Forma poskytování služeb
Terénní

 • Časový rozsah
  Úterý: 12:00 - 17:00
  Čtvrtek: 9:00 - 17:00
  Pátek: 9:00 - 17:00
 • Maximální kapacita
  Počet intervencí (30 min. jednání): 3
  Uvedený počet je maximální okamžitá kapacita služby

Kontakt
Adresa: Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1
Mobil: +420 724 521 913
Email: klinika@sananim.cz

Služby a zařízení