Příjem nových klientů je možný bez doporučení. Pokud je klient odkazován z jiného léčebného zařízení, je doporučení k léčbě vítané. Klienti jiných zařízení SANANIMu mohou být přijímáni přednostně. Cílem je zajištění plynulé návaznosti služeb či souběžného poskytování péče se sesterským zařízením v rámci komplexní péče.

Program strukturované ambulantní léčby

Zájemci o služby (mladiství i dospělí) nás mohou oslovit každý všední den v otvíracích hodinách zařízení na telefonním čísle 724 521 913. Vstup do programu strukturované ambulantní léčby probíhá v prostorách našeho zařízení prostřednictvím předléčebné poradenské skupiny. Klienti docházející na tuto skupinu jsou upřednostňováni při uvolnění kapacity pro individuální konzultace. Zájemci o službu, kteří nejsou připraveni vstoupit do našeho zařízení prostřednictvím skupinového poradenství, mohou využít individuálních motivačních pohovorů. Obvykle však čekají delší dobu na vstupní rozhovor.

Během motivační fáze jsou zjišťovány a upevňovány důvody vedoucí k uvažování o změně. Na základě zhodnocení stavu a očekávání klienta je doporučen nejvhodnější typ léčby - přestup do léčebné fáze našeho programu, či do jiného vhodného zařízení (nejčastěji denního stacionáře, nebo rezidenční léčby).

O přijetí klienta do programu strukturované ambulantní léčby rozhoduje klíčový pracovník na vstupním pohovoru.

Program case managementu

Zájemci o služby (mladiství i dospělí) nebo spolupracující odborníci nás mohou oslovit každý všední den v otvíracích hodinách zařízení na telefonním čísle 724 521 913 a domluvit společné setkání. Vstupní rozhovor může proběhnout v prostorách našeho zařízení, v jiné instituci, nebo v přirozeném prostředí klienta. Při vstupním rozhovoru jsou předány informace o programu case managementu a pracovník zjišťuje, zda zájemce naplňuje indikační kritéria a jaká jsou jeho očekávání. Klient přání vstoupit do programu formuluje ústně. O žádosti rozhoduje klíčový pracovník na vstupním pohovoru.

Vstup klienta do programu může iniciovat i spolupracující zařízení, instituce či rodinný příslušník. Navazování spolupráce pak probíhá formou aktivního vyhledávání klienta a opakované nabídky služeb case managementu. Dojednávání spolupráce tak může trvat déle, v průběhu několika kontaktů.

Služby Adiktologické ambulance v rámci základní léčby jsou poskytovány bezplatně.

Ke stažení

Informace o zařízení pro mladistvé klienty

Informace pro dospělé klienty programu strukturované ambulantní léčby

Informace pro klienty programu case managmentu

 

Služby a zařízení