• Dlouhodobá substituce
  • Ambulantní detoxifikace/ přechodná krátkodobá substituce, pomoc s vysazením drogy, popř. se směřováním k abstinenčně orientované léčbě
  • Psychiatrická péče (vyšetření, diagnostika, farmakoterapie)
  • Psychoterapie
  • Adiktologické poradenství
  • Sociální poradenství
  • Case management
  • Prevence relapsu
  • Krizová intervence
  • Edukace a poradenství pro rodinné příslušníky

Služby a zařízení