CÍLOVÉ SKUPINY KLIENTŮ

Problémoví uživatelé drog, tj. intravenózní uživatelé drog a / nebo dlouhodobí a pravidelní uživatelé opiátů, se zřetelem na doplňující podmínky:

  • možné somatické a psychické komplikace s výjimkou stavů, které by bezprostředně vyžadovaly ústavní/rezidenční péči nebo emergentní intervenci
  • věk od 18 let (výjimečně mladší klienti po individuální dohodě)
  • alespoň minimální motivace ke změně a využití služeb projektu
  • se základní sociální stabilitou (předpoklad pro ambulantní léčbu je např. dosažitelné rodinné zázemí a stálé bydliště ve spádové oblasti)

Klienti s anamnézou užívání nealkoholových omamných a psychotropních látek, kteří trpí dalším duševním onemocněním (komorbidita).

podmínky přijetí

  • Pojišťovna VZP (111), VoZP (201), ČPZP (205), OZP (207), ZPŠ (209), ZPMV (211) a RBP (213) nebo samoplátci
  • Osobní doklady (občanský průkaz, kartička zdravotní pojišťovny)
  • Indikace k léčbě a alespoň minimální motivace ke změně
  • Účast na skupině pro zájemce o substituci

Skupina pro zájemce o substituci Suboxonem probíhá každý čtvrtek od 13 hod. Není nutné se předem objednávat. Do substitučního programu jsou přijímáni klienti dle pořadníku.

Ambulantní program psychiatrické péče je určen zejména pro klienty našeho substitučního programu a dále pro klienty s duální diagnózou (závislost + další psychiatrické onemocnění), přednostně jsou přijímáni klienti již využívající některé služby SANANIM z.ú. 

Služby a zařízení