Informace o sociální službě dle zákona 108/2006 Sb.

Poskytovatel
SANANIM z.ú., Ovčí hájek 2549/64a, Stodůlky, 158 00 Praha 13

IČO
00496090

Adresa zařízení
Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1

Vedoucí zařízení
Mgr. Hana Skořepová

Věkové kategorie

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • Dorost (16 – 18 let)

Cílová skupina

 • Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • Osoby s chronickým duševním onemocněním
 • Etnické menšiny

Forma poskytování služeb
Ambulantní

 • Časový rozsah

  Pondělí: 8:00 - 18:00
  Úterý: 8:00 - 17:00
  Středa: 8:00 - 17:00
  Čtvrtek: 8:00 - 18:00, 9:00 - 13:00 (porada týmu)
  Pátek: 8:00 - 15:00
 • Maximální kapacita
  Počet intervencí (30 min. / jednání): 3
  Uvedený počet je maximální okamžitá kapacita služby.

Forma poskytování služeb
Terénní

 • Časový rozsah

  Pondělí: 8:00 - 18:00 (dle potřeb klienta)
  Úterý: 9:00 - 16:00 (dle potřeb klienta)
  Středa: 9:00 - 16:00 (dle potřeb klienta)
  Čtvrtek: 8:00 - 18:00 (dle potřeb klienta)
  Pátek: 9:00 - 13:00 (dle potřeb klienta)
 • Maximální kapacita
  Počet intervencí (30 min. / jednání): 1
  Uvedený počet je maximální okamžitá kapacita služby.

Kontakt
Adresa: Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1
Mobil: +420 603 831 815
Email: cadas@sananim.cz

Služby a zařízení