nabízíME

 • Ambulantní doléčovací program
 • Program chráněného bydlení
 • Ubytování na chráněných bytech mimo objekt Doléčovacího centra určené pro klienty po úspěšném absolvování doléčovacího programu v našem zařízení.
 • Program podporovaného zaměstnání, který funguje v rámci samostatného projektu

Základní využívané metody

 • Individuální poradenství a psychoterapie
 • Socioterapie
 • Skupinová podpůrná psychoterapie a poradenství
 • Prevence relapsu
 • Sociální práce a asistence
 • Klubové a volnočasové aktivity
 • Chráněné bydlení
 • Podporované zaměstnání
 • Krizová intervence
 • Psychiatrická péče

Specifické skupiny klientů

 • Klienti chráněného bydlení
 • Klienti ambulantního doléčovacího programu

Služby a zařízení