Doléčovací centrum nabízí možnost účastnit se doléčovacího programu v ambulantní nebo pobytové formě. Cílovou skupinu tvoří klienti splňující následující kritéria

ambulantní program

Podmínky pro vstup

 • Diagnóza závislosti na nealkoholových drogách, včetně kombinací se závislostí na alkoholu a gamblingu.
 • Věk nad 15 let.
 • Abstinence od všech návykových látek, alkoholu a gamblingu v minimální délce 3 měsíce.
 • Ambulantní nebo pobytová léčba v délce minimálně 3 měsíce (podmínkou není její řádné ukončení).

Důvody pro nepřijetí

 • Nesplnění indikačních kritérií pro přijetí do služby.
 • Somatické či psychiatrické onemocnění, které ze své podstaty znemožňuje účast v programu doléčování.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Podmínky pro vstup

 • Diagnóza závislosti na nealkoholových drogách, včetně kombinací se závislostí na alkoholu a gamblingu.
 • Věk nad 18 let.
 • Aktuální abstinence od všech návykových látek, alkoholu a gamblingu.
 • Řádně končená střednědobá nebo dlouhodobá pobytová léčba v délce minimálně 5 měsíců.
 • Nástup do programu bezprostředně navazující na předchozí léčbu.

Důvody pro nepřijetí

 • Nesplnění indikačních kritérií pro přijetí do služby.
 • Somatické či psychiatrické onemocnění, které ze své podstaty znemožňuje účast v programu doléčování.

K přijetí klienta může dojít i v situaci, kdy:

 • Klient nastupuje do doléčovacího programu z výkonu trestu odnětí svobody.
 • Klient přestupuje z osobních důvodů z jiného doléčovacího zařízení.
 • Klient ambulantního programu žádá o přijetí na chráněné bydlení.
 • Bývalý klient Doléčovacího centra žádá o krizový pobyt.

V těchto případech rozhoduje o přijetí klienta celý tým na základě písemné žádosti klienta za dodržení ostatních podmínek týkajících se požadavků na věk a abstinenci.

Služby a zařízení