Odborná způsobilost a financování

  • Doléčovací centrum SANANIM je držitelem certifikátu odborné způsobilosti pro poskytování služby Ambulantní doléčovací program vydaného Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.
  • Zařízení je provozováno na základě zákona 379/2005 Sb. a je sociální službou dle zákona 108/2006 Sb.
  • Projekt Doléčovacího centra je realizován za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy, Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Služby a zařízení