Speciální adiktologické služby:

Programy snižování zdravotních a sociálních rizik (výměnný program injekčních stříkaček, distribuce kondomů a zdravotnického materiálu, edukace o bezpečnějším užívání návykových látek a sexu)

 • Motivační trénink a podpora ke změně životního stylu
 • Předléčebné poradenství
 • Diagnosticko-diferenciální filtr a zprostředkování všech typů ambulantní i rezidenční léčby (včetně detoxifikace)
 • Case management
 • Individuální a skupinové poradenství
ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY:
 • Základní zdravotní ošetření a první pomoc
 • Zdravotnické konzultace
 • Provázení léčbou hepatitid a dalších onemocnění
 • Zprostředkování a asistence v případě potřeby specializované lékařské péče
 • Screeningové testování na infekční choroby (HIV, VHB, VHC, Syfilis)
 • Nízkoprahová psychiatrická péče
 • Nízkoprahová asistovaná terapie opioidními agonisty a methylfenidátem
SOCIÁLNÍ SLUŽBY (PODLE ZÁKONA 108/2006 SB. O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH):
 • Kontaktní práce
 • Základní nápojový, vitaminový a hygienický servis
 • Sociální a trestně-právní poradenství
 • Zprostředkování návazných sociálních služeb
 • Osobní asistence (pomoc při komunikaci s úřady atd.)
 • Socioterapeutické aktivity
 • Krizová intervence
OSTATNÍ:
 • Vedení pořadníku uchazečů se zájmem o léčbu v Terapeutické komunitě Němčice
  Bc. Vladimíra Molleková - v případě zájmu o léčbu ji kontaktujte na tel: 607 082 095 nebo na emailu: 8hyvV9enW7c-9Zd79bzhTj
  Pokud se nedovoláte, prosíme o trpělivost, pracovnice se Vám ozve hned, jak to bude možné. Můžete též zanechat sms zprávu.
  Dokumenty ke stažení
 • Vedení pořadníku MLADISTVÝCH uchazečů se zájmem o léčbu v Terapeutické komunitě Karlov (v případě zájmu o léčbu rodičů s dětmi kontaktujte DST SANANIM)
  Bc. Anna Radimecká - v případě zájmu o léčbu ji kontaktujte na tel: 702 036 243 nebo na emailu: ~8qs337cW7c-9Zd79bzhTj
  Pokud se nedovoláte, prosíme o trpělivost, pracovnice se Vám ozve hned, jak to bude možné. Můžete též zanechat sms zprávu.
  Dokumenty ke stažení
 • Chráněné zaměstnávání
 • Možnost vykonávání obecně prospěšných prací
 • Odborné konzultace a stáže pro odborníky a studenty
 • Poradenská linka (všední dny od 13 do 17 hodin)

Základní služby Kontaktního centra jsou poskytovány bezplatně.

Zpoplatněny jsou pouze některé položky HR materiálu vydávané nad rámec standardně poskytované výměny.

Služby a zařízení