Hlavním cílem Kontaktního centra SANANIM je minimalizovat zdravotní a sociální rizika u lidí, kteří užívají psychoaktivní látky, a tím současně chránit většinovou společnost drogami nezasaženou. Kontaktní centrum usiluje o změnu rizikového chování klientů a rovněž se snaží motivovat je ke změně životného stylu s výhledem abstinence.

NAŠE CÍLE

  • Navázání kontaktu se skrytou populací lidí, kteří užívají psychoaktivní látky, a vytvoření vzájemné důvěry mezi ní a pracovníky Kontaktního centra
  • Prohloubení navázaného kontaktu zaměřujícího se především na změnu rizikových vzorců chování klientů (sdílení náčiní používaného k aplikaci drog, nechráněný sex apod.)
  • Pomoc klientům získat, udržet, a pokud možno posílit motivaci k dalšímu postupu v léčbě (směrem k abstinenci)
  • Zajištění podmínek potřebných k "přežití" (zabezpečení základního zdravotního, hygienického a vitaminového servisu, pracovní programy apod.)
  • Sociální stabilizace klientů
  • Pomoc v krizi
  • Pomoc rodinám či jiným blízkým osobám klientů
  • Zvýšení informovanosti klientů a jejich vzdělávání
  • Zvýšení informovanosti odborné i laické veřejnosti

Služby a zařízení