Cílové skupiny programu

Uživatelé převážně nealkoholových drog starší 15 let.

Typickým klientem centra je člověk, který pravidelně a/nebo injekčně užívá opioidy nebo stimulancia.

S rodinnými příslušníky a blízkými osobami pracujeme pouze v rámci případové práce našich klientů. Poradenství těmto osobám poskytuje jiná služba SANANIM, z.ú.- viz Poradna pro rodinu.

NEGATIVNÍ CÍLOVÁ SKUPINA:

Kontaktní centrum může odmítnout či přerušit poskytování služeb klientům jinak spadajícím do cílové skupiny, jestliže zde není možnost k navázání bezpečného a profesionálního vztahu na základě společné minulé zkušenosti (např. agrese, osobní vztah atd.).

Služby a zařízení