Příjem klienta

Základní podmínky a předpoklady pro přijetí jsou:

  • u mladých klientů věk 16–25 let, u matek/otců bez omezení
  • dobrovolnost vstupu
  • přijetí řádu, režimu a pravidel života v komunitě
  • absolvování rezidenční detoxifikace před nástupem léčby
  • pediatrické vyšetření dítěte nebo zpráva z kojeneckého ústavu

Další podmínkou přijetí do léčby je sepsání Žádosti o přijetí do komunity a Osobního životopisu na 2-5 stránek

Mladiství a mladí dospělí klienti jsou přijímáni pouze prostřednictvím Kontaktního centra SANANIM v Praze, které vede pořadník nástupu mladistvých klientů do komunity:

Kontaktní centrum SANANIM
Bc. Anna Radimecká
Na Skalce 819/15
150 00 Praha 5
e-mail: ~8qs337cW7c-9Zd79bzhTj

V případě zájmu kontaktujte přímo Annu Radimeckou (tel. 702 036 243) a domluvte se na dalším postupu. U nezletilých klientů je vyžadována spolupráce a souhlas zákonného zástupce.

Rodič s dítětem jsou přijímáni pouze prostřednictvím Denního stacionáře SANANIM v Praze, které vede pořadník zájemců o léčbu do komunity:

Denní stacionář SANANIM
Pevná linka: +420 220 803 130
Mobil: +420 605 212 175 nebo +420 702 036 237
Email: frankova@sananim.cz nebo preslova@sananim.cz

Mimopražští klienti mohou ke zprostředkování nástupu využít drogových zařízení (K-centra, AT ordinace, psychiatrické léčebny), která jsou pro ně dostupná v místě jejich aktuálního pobytu. Pracovníci těchto zařízení jim následně zprostředkují žádost o léčbu do Kontaktního centra SANANIM v Praze.

Služby a zařízení