Pro koho tu jsme

TK Karlov přijímá kluky a dívky ve věku 16 - 26 let (Program pro mladistvé), dále těhotné ženy a rodiče s dětmi do 7 let věku dítěte (Nástup je možný i v případě, že dítě nemáte ve své péči - kontaktujte nás).

Léčba je určena

 • Problémovým uživatelům a závislým na nealkoholových drogách, i v kombinaci s alkoholem a gamblingem
 • Klientům se soudně nařízeným výkonem alternativního trestu
 • Klientům z ústavů výchovné péče

Indikační kritéria

 • Problémové užívání návykových látek (nejčastěji pervitin, THC, alkohol, subutex, psychofarmaka nepředepsaná lékařem)
 • Diagnóza „závislost" (pokročilý až střední stupeň) nebo „škodlivé užívání" na hranici syndromu závislosti
 • Dobrovolný nástup a motivovanost k léčbě
 • Nepřítomnost akutního psychotického onemocnění nebo tělesného onemocnění v míře vyžadující hospitalizaci ve specializovaném zařízení
 • U mladistvých klientů písemný souhlas zákonných zástupců
 • Duševní a jazykové schopnosti umožňující zapojení klienta do terapeutického procesu
 • Absolvování detoxifikace před nástupem do TK
 • Souhlas s pobytem dítěte v TK Karlov s otcem dítěte zapsaném v RL

Příjem a nástup klientů do léčby zajištuje pracovník Kontaktního centra SANANIM a v případě matek Denního stacionáře v Praze.

 

Služby a zařízení