Informace o sociální službě dle zákona 108/2006 Sb.

Poskytovatel
SANANIM z.ú., Ovčí hájek 2549/64a, Stodůlky, 158 00 Praha 13

IČO
00496090

Vedoucí zařízení
Ing. Aleš Herzog

Adresa zařízení
Sokolská 1805/26, Nové Město, 120 00 Praha 2

Věková kategorie

 • Dospělí (27 - 64 let)
 • Mladí dospělí (19 - 26 let)
 • Dorost (16 - 18 let) 

Cílová skupina klientů

 • Imigranti
 • Azylanti
 • Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

Forma poskytování služeb
Terénní

Časový rozsah

 • Pondělí: 9:00 - 19:00
 • Úterý: 9:00 - 19:00
 • Středa: 9:00 - 19:00
 • Čtvrtek: 9:00 - 19:00
 • Pátek: 9:00 - 19:00

Kapacita
6 osob (10 minut / jednání)
Uvedený počet je maximální okamžitá kapacita služby

Aktivity

 • Terénní práce v lokalitách Praha 1, 2 a 5
 • Terénní práce v rámci projektu Sanitka
 • Peerwork
 • Nízkoprahový pracovní stabilizační program v Sokolské
 • Časopis Dekontaminace a web edekontaminace.cz
 • Terénní specifické intervence (Case management, práce v kovidáriích, online medicína, adiktologické zhodnoce, podpora přežití a bydlení)

Kontakt
Pevná linka: +420 224 920 577
Email: street@sananim.cz
Peerwork a nízkoprahový pracovní stabilizační program: +420 774 002 234

Služby a zařízení